Skip to main content

Zindywidualizowana terapia kluczem do zdrowia

Obowiązującym standardem leczenia hemofilii jest profilaktyka krwawień.

Aby leczenie profilaktyczne mogło osiągnąć najlepsze efekty, konieczny jest dostęp do zindywidualizowanej terapii dobranej do pacjenta.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym przez portal Co w Zdrowiu dotyczącym najnowszych zmian w leczeniu hemofilii.