Skip to main content

Opieka psychologiczna

Opieka psychologiczna nad chorymi na hemofilię jest niezwykle ważna i potrzebna. Ta choroba przynosi wiele wyzwań zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych dla osób dotkniętych nią i ich rodzin.

Opieka psychologiczna może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, redukcji stresu i poprawie jakości życia.

Choroba ta może wpływać na samopoczucie psychiczne, prowadząc 
do lęku, depresji, izolacji społecznej i obniżonej samooceny. 
Dlatego ważne jest, aby chorych na hemofilię i ich rodziny wspierać psychicznie, dając im możliwość wyrażenia swoich emocji, udostępnienia im informacji na temat choroby i sposobów radzenia sobie z nią.

Opieka psychologiczna może obejmować wsparcie indywidualne
lub terapię grupową, w zależności od potrzeb i preferencji chorych. Licencjonowani terapeuci mogą pomóc w sprawach związanych 
z akceptacją choroby, radzeniem sobie z bólem, zmianami w życiu codziennym oraz budowaniem zdrowych relacji społecznych.

Ważne jest, aby zmniejszyć stygmatyzację związaną z chorobą i propagować pełne wsparcie zarówno ze strony opieki medycznej, jak i społecznej. Opieka psychologiczna jest kluczowa w tym procesie, pomagając chorym na hemofilię i ich rodzinom radzić sobie z trudnościami psychicznymi, budować zdrową tożsamość i poprawiać jakość życia.