Skip to main content

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

9 maja 2023 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.

9 maja 2023 r. mieliśmy zaszczyt spotkać się w Ministerstwie Zdrowia z Panem Ministrem Maciejem Miłkowskim, z którym rozmawialiśmy o najważniejszych dla nas kwestiach związanych z leczeniem osób chorych na hemofilię oraz pozostałe skazy krwotoczne.

W spotkaniu uczestniczyli również eksperci: Pani Profesor Magdalena Łętowska oraz Pan Profesor Jerzy Windyga.

Raz jeszcze dziękujemy za spotkanie i poświęcony nam czas – zarówno Panu Ministrowi, jak i ekspertom. Dzięki ich działaniom realizacja postulatów staje się coraz bardziej możliwa.