Skip to main content

Światowy Dzień Chorób Rzadkich

28.02.2023 r. uczestniczyliśmy w obchodach Światowego Dnia Chorób Rzadkich.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi, klinicyści, przedstawiciele parlamentu i administracji rządowej, eksperci i decydenci z obszaru medycznego.