Skip to main content

Pozytywna decyzja Rady Przejrzystości

Dobre informacje dla chorych

W dniu 12 czerwca 2023 r. została opublikowana pozytywna decyzja Rady Przejrzystości w sprawie dostępu do leków podawanych pacjentom z ciężką hemofilią A bez inhibitora.

Jest to bardzo duży postęp w leczeniu osób chorych na hemofilię.

Rada Przejrzystości uznała za zasadne wprowadzenie produktu leczniczego Hemlibra (emicizumab) w profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką hemofilią A bez inhibitorów czynnika VIII, zgodnie z zaproponowanymi kryteriami włączenia.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej zmiany.

Czekamy na decyzję Ministerstwa Zdrowia.

Przedstawiamy także listę postulatów, których realizacja w naszej ocenie zwiększy skuteczność leczenia i poziom bezpieczeństwa naszych najbliższych.

13 czerwca, natomiast, omówiliśmy punkt numer 5.