Skip to main content

Posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Kolejny etap prac za nami.

Wczoraj, 12 czerwca 2023 r., mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w posiedzeniu Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Podczas posiedzenia Rady przedstawiliśmy stanowisko w sprawie zasadności włączenia produktu leczniczego Hemlibra (emicizumab) do modułu programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028” we wskazaniu: w profilaktyce krwawień u chorych na ciężką hemofilię A bez inhibitorów czynnika VIII.

Bardzo dziękujemy wszystkim urzędnikom za ogrom pracy, którą włożyli podczas realizacji tego projektu.