Skip to main content

Klinicyści: nowe terapie to poprawa jakości życia pacjentów

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu opublikowanego przez portal Co w Zdrowiu na temat dostępności nowych terapii w leczeniu chorób rzadkich.

Przytoczona dyskusja odbyła się podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich.

,,Klinicyści: nowe terapie to poprawa jakości życia pacjentów”

W nawiązaniu do wypowiedzi klinicystów oraz pacjentów, Barbara Dziuk, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, zapewniła, że poprze stanowisko ekspertów i skieruje w tej sprawie odpowiedni wniosek do resortu zdrowia.

Bardzo dziękujemy Pani Poseł oraz Klinicystom za wspieranie prac w zakresie zwiększania dostępu do terapii dla pacjentów cierpiących na hemofilię.