Skip to main content

Kampania „Codzienne wyzwania dzieci chorych na hemofilię i ich rodziców”

Już w poniedziałek 12 lutego ruszamy z kampanią: „Codzienne wyzwania dzieci chorych na hemofilię i ich rodziców”. W ramach kampanii powstało 7 podcastów - rozmów z rodzicami i ekspertami.

Przez cały miesiąc będziemy państwu udostępniać podcasty, również będzie je można zobaczyć na Facebookowej stronie OLI-onko.

Fundacja Sanguis wierzy, że swoją kampanią wpłynie na zmianę sytuacji dzieci z hemofilią i ich opiekunów, co będzie możliwe dzięki dostępowi do profilaktyki długo działającym rekombinowanym koncentratem czynnika krzepnięcia, a także lekiem podawanym podskórnie. W zależności od potrzeb i stanu klinicznego pacjenta, lekarz miałby możliwość wyboru sposobu leczenia. Dla dzieci i rodziców oznaczałoby to prowadzenie zwykłego życia, bez codziennych wyzwań związanych z dożylnym podawaniem leku.