Skip to main content

HEMOFILIA – Ta sama choroba, inne leczenie, inne życie

KAROLINA JASIŃSKA - mama 4-letniego Jasia i 2,5-leniego Feliksa

Obydwaj synowie Pani Karoliny chorują na hemofilię, ale leczeni są różnymi lekami, które różni przede wszystki, sposób podaży. Feliks ma lek podawany dożylnie, co wiąże się z 2 lub 3 podaniami tygodniowo. Jaś ma lek podawany podskórnie raz na dwa tygodnie. Pani Karolina opowiada o tym, jak wyglądała droga jej dziecka do zakwalifikowania się do leczenia lekiem podskórnym, a także jaka jest różnica w jakości życia dzieci oraz w wyzwaniach w opiece nad nimi.