Skip to main content

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty należy zebrać dla dziecka chorego na Skazę Krwotoczną?

Jakie dokumenty należy zebrać dla dziecka chorego na Skazę Krwotoczną?

1. Orzeczenie o niepełnosprawności

Wypełniony wniosek, który można pobrać z internetu składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

We wniosku jest także część, którą wypełnia Wasz lekarz hematolog.


Orzeczenie powinno zawierać punkty 7 i 8- jest to bardzo ważne. Jeżeli nie zostanie to przyznane nic straconego. Zawsze można złożyć odwołanie po którym najczęściej jest przyznanie w.w punktów.

Co to umożliwia?

Jeśli posiadasz na dziecko orzeczenie z oznaczonymi wyżej wymienionymi punktami możesz dostać z MOPSu/gopsu świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (215,84zł/mc), świadczenie pielęgnacyjne (2119zł/mc). Warunkiem otrzymania jest zrezygnowanie z zatrudnienia jednego z rodziców – tego, który będzie pobierał świadczenie. W niektórych przypadkach zasiłek rodzinny (95zł/mc na dziecko do 5 r ż, lub 124zł/mc na dziecko po 5 r ż.) oraz dodatek rehabilitacyjny do tego zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90zł/mc na dziecko do 5r ż, lub 110zł na dziecko po 5 r ż.) (jeśli nie przekroczycie kryterium dochodowego).

2. Ustawa za życiem

Wniosek składamy  w mopsie/gopsie.

Bardzo ważne w tym przypadku jest zaświadczenie od lekarza, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Takie zaświadczenie dostaniesz od lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Dzięki tej ustawie otrzymacie jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Dodatkowo dziecko objęte ustawą za życiem może m.in. wchodzić do specjalistów stojąc w specjalnej kolejce – wizyta ma się odbyć w ciągu 14 dni.

Dotyczy to oczywiście opieki lekarskiej w ramach NFZ.
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/